Pravna obvestila

Copyright © 2010 Pravi Klik turistička agencija d.o.o. Vse pravice pridržane.

Dokumenti, objavljeni na spletnih straneh podjetja Pravi Klik turistička agencija d.o.o., se lahko reproducirajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Pravi Klik turistička agencija d.o.o. se bo na vse načine trudil, da zagotovi najbolj točne in najnovejše podatke na teh spletnih straneh, vendar Pravi Klik d.o.o. ne prevzema nobenih garancij o njihovi točnosti. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Niti Pravi Klik d.o.o. niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.